Panelová diskuse Dopady klimatické změny na zdraví obyvatel ČR

Srdečně vás zveme na panelovou diskuzi Dopady klimatické změny na zdraví obyvatel ČR: souvislosti, důsledky a možná řešení, kde vystoupí naše výzkumnice Iva Zvěřinová.

Tisková konference společně s panelovou diskuzí se uskuteční 27. října od 10 hodin v Kampusu Hybernská, a to při příležitosti vydání publikace Lancet Countdown. Akce je určena pro odbornou veřejnost a média.

 

Kdy? 27. října 2022
V kolik hodin? Od 10 do 12 hodin
Kde? Kampus Hybernská (najít na mapě)

Téma diskuze
Zhoršující se lidské zdraví úzce souvisí s klimatickými změnami a chátrajícím životním prostředím. V diskuzi se letošní zpráva Lancet Countdown stane odrazovým můstkem a pomůže s hledáním možných řešení – dočasných i dlouhodobých. Podstatnou částí diskuze bude uvedení možných řešení ke zlepšení kvality životního prostředí a tím i kvality života obyvatel České republiky.

Po úvodní panelové debatě bude prostor na dotazy a diskuzi s panelisty.
Akce proběhne fyzicky v Kampus Hybernská a bude současně streamovaná živě.

Řečníci

  • Anna Kšírová z Doctors for Future a další lékaři – Současný vývoj situace a propojení životního prostředí s lidským zdravím. Jak se mohou lékaři a zdravotnický systém adaptovat a připravit na další výzvy?
  • Iva Zvěřinová, výzkumnice v oblasti environmentální ekonomie a sociologie – Nerovnost dopadu klimatických změn, celkový postoj české společnosti k životnímu prostředí a vnímání propojenosti se zdravím

  • Miroslav Havránek, ředitel České informační agentury životního prostředí (CENIA) – Plán pro Českou republiku týkající se adaptace a mitigace

Akci pořádá nezisková komunikační platforma Cobudedál, jejiž cílem je zlepšení komunikace témat klimatické změny v ČR. Projekt byl iniciován nadací European Climate Foundation (ECF) a podpořen nadací Porticus.

Pro více informací: klima@cobudedal.info

 
Text: Hedvika Kočendová, Iva Zvěřinová
Přejít nahoru