Posouzení vlivu zemědělských dotací na rozmanitost pěstovaných plodin

Publikovali jsme studii, ve které výzkumníci SEEPIA hodnotili vliv zemědělských dotací na zemědělskou biodiverzitu, tj. rozmanitost způsobů využití zemědělské půdy a na ní pěstovaných plodin v České republice v letech 2008 až 2020.

Výsledky ukázaly, že od roku 2008 do roku 2020 sice došlo ke zvýšení zemědělské biodiverzity, ale také došlo k významnému zvýšení dotací. Hlavním závěrem naší studie je, že celkové, ale i agroenvironmentální zemědělské dotace nepodpořily rozmanitost pěstovaných plodin v dostatečné míře. Na základě unikátních dat na úrovni farem ukazujeme, že dotace měly vliv spíše na příjmy zemědělců než na rozmanitost pěstovaných plodin.

Závěry studie jsou zajímavé pro další diskusi ohledně zemědělské politiky a jejím vlivu na rozmanitost pěstovaných plodin. Právě podpora příjmů zemědělců byla jedním z hlavních cílů společné zemědělské politiky v letech 2014–2020. Nicméně, nové směřování společné zemědělské politiky pro období 2023–2027 již vyžaduje „vyšší cíle“ s ohledem na životní prostředí a přerozděluje větší objem peněz do ekoschémat a na agroenvironmentální a klimatická opatření. Kromě toho nová společná zemědělská politika zavádí silnější podmíněnost těchto plateb, je však na každém členském státě, jakým způsobem tyto podmínky zavede.

Celá studie byla v anglickém jazyce zveřejněna zde.

 

Text: Zuzana Rajchlová, Iva Zvěřinová

Přejít nahoru