Analýza vývoje energetického systému a ekonomiky sloužící jako odborný podklad pro přípravu aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti klimatu a energetiky ČR (NKEP).

Výzkumníci z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy ve spolupráci s Cambridge Econometrics provedli analýzu dopadů dekarbonizace na vývoj energetického systému a ekonomiky České republiky.

Cílem studie je poskytnout modelově založený analytický podklad pro přípravu aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu ČR (NKEP) a pro následnou diskuzi ohledně aktualizace Státní energetické koncepce a Politiky ochrany klimatu.

Ve studii je představen způsob a výsledky modelování dopadů scénářů dekarbonizace na ekonomiku a společnost a predikování vývoje energetiky, dopravy a spotřeby energií. Modelování využívá sadu nástrojů: makro-ekonometrický model E3ME, mikro-simulační model DASMOD a optimalizační model TIMES-CZ, jehož klíčové vstupní parametry jsou validovány ve spolupráci s ČEPS a.s. modelem PLEXOS.

Studie zahrnuje např. výsledky predikcí snížení emisí skleníkových plynů do r. 2030 a 2050, využití primárních energetických zdrojů, celkové konečné spotřeby energie, instalovaných kapacit výroby elektřiny, naplnění cílů pro OZE a vodík. Studie také predikuje výnosy z prodeje emisních povolenek a jejich alokaci na podporu zelených investic, objem investic do dekarbonizace, a následně dopady na ekonomiku a na domácnosti. Ve studii jsou uvedena i omezení modelovacích přístupů.

Ze všech scénářů vyplývá potřeba výrazného zrychlení energetických úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, zejména v příštích 10 letech.

Celá studie je k dispozici zde.

Text: Milan Ščasný

Přejít nahoru