Sledování důležitých změn ve vztahu k budoucímu vývoji životního prostředí v České republice

V rámci projektu SEEPIA vznikly dvě studie týkající se sledování důležitých změn a budoucího vývoje životního prostředí v České republice.

Cílem první studie bylo identifikovat globální megatrendy (GMT) a jejich hybné síly, tj. faktory, které je ovlivňují, a dále popsat očekávaný vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Jsou zde představeny vazby a vliv globálních megatrendů na definované pilíře Zelené dohody pro Evropu (klima, zemědělství, energetika, hospodářství, doprava atd.). Studie předkládá nástin primárních oblastí, na které by se měly soustředit budoucí scénáře vývoje životního prostředí v ČR do roku 2050, které jsou jedním z hlavních výstupů projektu SEEPIA.

Ve druhé studii jsou představeny obecné zásady a postupy pro realizaci tzv. sledování horizontu (Horizon Scanning), což je metoda pro sledování budoucích vývojových trendů, a předpoklady pro zvýšení efektivity a využitelnosti jeho výsledků. Zároveň jsou popsány souvislosti a problémy, které by měly být řešeny při aktivitách souvisejících s problematikou zkoumání budoucího vývoje.

Analýza kontextového rámce oblasti ŽP v ČR je k dispozici zde (PDF).

Analýza současných systémů pro sledování horizontu je k dispozici zde (PDF).

 

Text: Zuzana Rajchlová

Přejít nahoru