Veřejné mínění

  • výzkum veřejného mínění ve vztahu k životnímu prostředí
  • kontinuální výzkum vývoje podpory politik a opatření pro řešení environmentálních problémů, chování, potenciálu změny chování a připravenosti na strukturální změny pro dosažení klimatické neutrality
  • dotazníková šetření na vzorku reprezentativním pro obyvatele ČR
  • výsledky budou k dispozici v interaktivní webové databázi “Češi a životní prostředí”
  • výzkum způsobů komunikace veřejné správy s širokou veřejností o komplexních tématech

Členové týmu

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Výzkumný pracovník SEEPIA a Univerzity Karlovy, Centrum pro otázky životního prostředí
e-mail: iva.zverinova@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 479
Témata: přijatelnost politik, environmentálně signifikantní chování, mimotržní oceňování, vnímání environmentálních a zdravotních rizik
Publikační činnost: OrcidScopusResearcherId
Další publikace ke stažení na Researchgate
Výuka: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Environmentální sociologie

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Výzkumný pracovník, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie a sociologie
e-mail: milan.scasny@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 477
Témata: spotřební chování a poptávka domácností; oceňování netržních statků, zejména zdravotních rizik; hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace; kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů
Publikační činnost: Orcid – Scopus – ResearcherId, další publikace na ResearchGate a EconPapers
Výuka: Environmental Economics (Institute of Economic Studies, FSV CUNI, master program)

Mgr. et Mgr. Paulína Tabery

Vedoucí oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění
e-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz
tel.: +420 210 310 592
Zaměření: proces formování a změny veřejného mínění, interpersonální a mediální komunikace a veřejné mínění, politická komunikace
Publikační činnost: Paulína Tabery, Matouš Pilnáček. 2020. The network structure of trust in the COVID-19 pandemic
Výuka:

Public Policy – seminář, magisterský kurz, FSV UK, ZS 2010/2011

Veřejná politika – seminář (asistence), magisterský kurz, FSV UK, ZS 2009/2010

Ing. Zdeněk Vondra Ph.D.

Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

Manažer komunikace a marketingu
e-mail: zdenek.vondra@vse.cz
tel.: +420 224 095 871
Publikační činnost: scopus

Přejít nahoru