O projektu

Cíle projektu

  1. Komplexní hodnocení politik ochrany životního prostředí z hlediska jak účinnosti, tak dopadu na společnost a ekonomiku.

2. Systém pro sledování společenských a technologických trendů souvisejících s životním prostředím

3. Analýza chování lidí a zahrnutí postojů veřejnosti do procesu tvorby politik

Struktura projektu

Výstupy projektu

V rámci projektu SEEPIA je naplánovaný značný počet různorodých výstupů, jimiž jsou vzájemně propojené jednotlivé pracovní balíčky, které jinak fungují jako samostatně pracující autonomní celky.

Mezi výstupy bude patřit například analýza ekonomických a sociálních dopadů politik a opatření Evropské Zelené dohody a zejména balíčku “Fit for 55”, včetně dopadů systému emisního obchodování (EU ETS), revidovaných směrnic EU o obnovitelných zdrojích energií, energetické účinnosti nebo zdanění energií v ČR, nebo mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), analýza environmentálně škodlivých dotací, nastavení plateb v zemědělství nebo analýza fungování fiskálních, podpůrných a dobrovolných nástrojů obecně.

S dosaženými výstupy seznámíme v rámci projektu odbornou i širokou veřejnost. Naším záměrem je šíření výstupů skrze externí aktivity a PR, aby výsledky byly co v nejvyšší možné míře využitelné na národní a mezinárodní úrovni. Zájem o účast v projektu z řad kvalitních výzkumníků a expertů je vysoký a výstupy projektu naleznou své uplatnění v tvorbě politik na ministerstvech, v rámci EU, na mezinárodní úrovni, a vynasnažíme se, aby tomu tak bylo i u široké veřejnosti. Jednotlivé výstupy připravíme tak, aby byly využitelné pro další výzkumné aktivity, projekty a iniciativy u nás i v zahraničí.

Scroll to Top