Zdraví

K jak velkým škodám na lidském zdraví vede poškození životního prostředí?
  • kvantifikujeme externí náklady související se spalováním fosilních paliv (tzv. externality) metodou analýzy drah dopadů ExternE
  • peněžně oceňujeme zdravotní rizika spojené se znečištěním ovzduší a chemickými látkami (ochota platit za snížení rizik respiračních nemocí, rakoviny, fertility, nízké porodní váhy nebo rozvoje dítěte)
  • zkoumáme ekonomickou hodnotu rizika předčasného úmrtí (včetně hodnoty statistického života) pro účely analýzy přínosů politik
  • hodnotíme zdravotní rizika spojené se změnou klimatu, kvantifikujeme přínosy ze snížení zdravotních rizik přenášených klíšťaty
  • analyzujeme životní styl a spotřebu, které mají negativní (jídlo) nebo pozitivní dopad (aktivní mobilita) na lidské zdraví

Členové týmu

JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D.

Výzkumný pracovník
e-mail:  vojtech.maca@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 478
Témata: Právo a ekonomie v oblasti životního prostředí (kvantifikace externalit, ekonomické nástroje, netržní metody oceňování)
Publikační činnost: Publikace – vlastní seznam | OrcidScopusResearcherId

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Výzkumný pracovník SEEPIA a Univerzity Karlovy, Centrum pro otázky životního prostředí
e-mail: iva.zverinova@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 479
Témata: přijatelnost politik, environmentálně signifikantní chování, mimotržní oceňování, vnímání environmentálních a zdravotních rizik
Publikační činnost: OrcidScopusResearcherId
Další publikace ke stažení na Researchgate
Výuka: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Environmentální sociologie

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Výzkumný pracovník, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie a sociologie
e-mail: milan.scasny@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 477
Témata: spotřební chování a poptávka domácností; oceňování netržních statků, zejména zdravotních rizik; hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace; kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů
Publikační činnost: Orcid – Scopus – ResearcherId, další publikace na ResearchGate a EconPapers
Výuka: Environmental Economics (Institute of Economic Studies, FSV CUNI, master program)

Přejít nahoru