Témata

Dopady na ekonomiku, energetiku a dopravu

Jaké dopady budou mít politická opatření na ekonomiku, společnost a domácnosti? Jak se bude vyvíjet energetika a vozový park do roku 2050?

Hodnocení politik

Jaká politická opatření na ochranu životního prostředí jsou účinná?

Scénáře a trendy

Jaké jsou významné socioekonomické, technologické a environmentální trendy s potenciálním dopadem na oblast životního prostředí v České republice?

Veřejné mínění

Jak lidé vnímají komplexní problémy jako je klimatická změna nebo udržitelnost? Jakým způsobem tyto problémy a politiky komunikovat? Která politická opatření jsou přijatelnější než jiná?

Chování a spotřeba

Jak se Češi chovají v oblastech, které mají významný dopad na životní prostředí?

Zdraví

K jak velkým škodám na lidském zdraví vede poškození životního prostředí?

Zelená dohoda pro Evropu

Co přinese “Zelená dohoda pro Evropu” České republice?

Přejít nahoru