Dopady na ekonomiku, energetiku a dopravu

  • hodnocení politik před jejich zavedením (ex-ante)
  • modelování  možných dopadů navrhovaných politik a opatření na ekonomiku a společnost (Regulatory Impact Assessment, Cost-Benefit Analysis), krátkodobé predikce (input-output analýza) až dlouhodobé analýzy dopadů CGE modelem a makro-ekonometrickým modelem
  • analýza dopadů v regionech, včetně regionální input-output analýzy (RIOA)
  • analýza vývoje vozového parku a využívání alternativních technologií v dopravě
  • simulace sociálních dopadů na domácnosti, energetické chudoby a nerovností
  • vývoj energetiky a dopravy do roku 2050, včetně analýz plnění cílů Fit-for-55
  • vyhodnocování cílů a opatření Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal)
  • analýza investiční mezery
  • pro analýzu dopadů, predikcí a projekcí rozvíjí tým Univerzity Karlovy následující modely: input-output analýzu, dynamický model obecné rovnováhy české ekonomiky, makro-ekonometrický model E3ME, optimalizační model energetického systému TIMES-CZ, mikro-simulační model DASMOD

Členové týmu

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Výzkumný pracovník, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie a sociologie
e-mail: milan.scasny@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 477
Témata: spotřební chování a poptávka domácností; oceňování netržních statků, zejména zdravotních rizik; hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace; kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů
Publikační činnost: Orcid – Scopus – ResearcherId, další publikace na ResearchGate a EconPapers
Výuka: Environmental Economics (Institute of Economic Studies, FSV CUNI, master program)

Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.

Výzkumný pracovník
e-mail: lukas.recka@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 477
Témata: energetická a environmentální ekonomie,  energetické modelování
Publikační činnost: OrcidScopusResearcherId
Výuka: Environmental Economics (TA, IES FSV UK) 

JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D.

Výzkumný pracovník
e-mail:  vojtech.maca@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 478
Témata: Právo a ekonomie v oblasti životního prostředí (kvantifikace externalit, ekonomické nástroje, netržní metody oceňování)
Publikační činnost: Publikace – vlastní seznam | OrcidScopusResearcherId

Ing. Vladimír Kubeček

Ing. Vladimír Kubeček

Výzkumný pracovník
e-mail:  vladimir.kubecek@czp.cuni.cz
Témata: energetická ekonomie, energetická statistika, energetické politiky

Mgr. Vědunka Kopečná

Mgr. Vědunka Kopečná, Ph.D.

Výzkumný pracovník
e-mail: vedunka.kopecna@czp.cuni.cz
tel: +420 728 154 022
Témata: energetická a environmentální ekonomie,  energetické modelování 
Publikační činnost: ORCID – Scopus – ResearcherId
Výuka: Environmental Economics  (TA, IES FSV UK)

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Děkan Fakulty informatiky a statistiky
email: fischerj@vse.cz
tel: 224 095 401
Témata: sociálně-hospodářská statistika a národní účetnictví, zejména problematika statistického zachycení sociálních, ekonomických a environmentálních jevů a procesů
Publikační činnost: Publons
Výuka:  Fakulta informatiky a statistiky, katedra ekonomické statistiky

Iñaki Veruete Villegas

Výzkumný asistent, stážista
email: veruete.inaki@gmail.com
tel: +420 222 112 316
Témata: input-output analýza dopadů regulací

doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Místopředseda Českého statistického úřadu, Docent Katedry ekonomické statistiky VŠE v Praze
email: sixta@vse.cz
tel: +420 224 095 451
Publikační činnost: Scopus
Výuka: VŠE v Praze, FIS, Katedra ekonomické statistiky

PhDr. Dita Tesárková

PhDr. Dita Tesárková

Ředitelka a předsedkyně představenstva EEIP, a.s.
email: dita.tesarkova@eeip.cz
tel: +420 257 222 406

Štěpán Chalupa

Předseda komory obnovitelných zdrojů energie
email: stepan.chalupa@komoraoze.cz
tel: +420 603 420 387

Mgr. Aleš Kuták

Expert pro dotační programy a vnější vztahy, komora OZE
Témata: snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí

Dr. Dóra Fazekas

Dr. Dóra Fazekas

Jednatel firmy E3ME
email: df@camecon.com
tel: +420 257 222 406
Témata: aplikace ekonomické a ekonometrické analýzy k informování tvůrců politik v oblasti klimatu a energetiky, udržitelné investice: kvantifikace finančních rizik souvisejících s klimatem
Publikační činnost: scopus

Bence Kiss-Dobronyi MSc.

Bence Kiss-Dobronyi MSc.

Hlavní ekonom modelování v Budapešťské kanceláři společnosti Cambridge Econometrics
email: bkd@camecon.com
Témata: modelování dopadů Fit-for-55 a Green Recovery, výzkum digitálního obchodu a analýza dopadů navrhovaného mechanismu úpravy uhlíkových hranic EU, makro-ekonomický model E3ME

Přejít nahoru