Partneři

Centrum pro otázky životního prostředí UK

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy je koordinátorem SEEPIA. Centrum disponuje bohatými zkušenostmi na poli výzkumu jak na mezinárodní tak národní úrovni. Centrum se aktivně podílí na univerzitní výuce, a to jak přednáškami, tak vedením diplomních prací a doktorských studentů. Mezi další činnosti patří poradní a expertní podpora rektorovi a představitelům Univerzity, tvorba interdisciplinární spolupráce ve výuce týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci fakult a součástí Univerzity. Samozřejmě neopomíjí spolupráci s dalšími vysokými školami a vytváří mezinárodní spolupráci v rámci výukové a výzkumné aktivity, do kterých přináší inovativní myšlení.

Webové stránky

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Výzkumný pracovník, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie a sociologie, koordinátor SEEPIA
Email: milan.scasny@czp.cuni.cz
Tel. +420 220 199 472

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Výzkumný pracovník

JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D.

JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.

Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Mgr. Vědunka Kopečná

Mgr. Vědunka Kopečná, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Mgr. Zuzana Rajchlová

Výzkumný pracovník / administrativní podpora projektu

Ing. Vladimír Kubeček

Ing. Vladimír Kubeček

Výzkumný pracovník

Prof. Anna Alberini PhD.

Prof. Anna Alberini, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Prof. UW Mikolaj Czajkowski Dr. hab.

Prof. UW Mikolaj Czajkowski Dr. hab.

Výzkumný pracovník

Mgr. Martin Kryl

Mgr. Martin Kryl

Vědecký pracovník

Mgr. et Mgr. Jan Otáhal

Výzkumný pracovník

Mgr. Patrik Lenz

Výzkumný pracovník

Institut ekonomických studií FSV UK

Institut ekonomických studií FSV UK zajišťuje bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v oboru ekonomie a financí, srovnatelné se studiem na předních univerzitách v Evropě. Experty i objektivními ukazateli (Hospodářské noviny: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012) je pravidelně hodnocen jako jednoznačně nejlepší místo pro ekonomické vzdělávání v ČR.

Webové stránky

Matěj Opatrný MSc.

Matěj Opatrný MSc., Ph.D.

Výzkumný pracovník

prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

Profesor, vedoucí oddělení mikroekonomie.

Právnická fakulta UK

Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily dnešní Univerzitu Karlovu již při jejím založení v letech 1347/1348. Dnes je Právnická fakulta Univerzity Karlovy s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě.

Webové stránky 

prof. JUDr. Milan Damohorský DrSc.

prof. JUDr. Milan Damohorský DrSc.

Vedoucí katedry práva životního prostředí

JUDr. Michal Sobotka Ph.D.

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

Specializuje se na právo životního prostředí a průřezové nástroje ochrany ž.p.

JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.

JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.

Specializuje se na finanční právo, pojišťovnictví a soudní řízení.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy je špičkovou vzdělávací a vědeckou institucí, jež se zabývá výukou matematiky, informatiky a fyziky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na světové úrovni. Je také nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR.

Webové stránky

doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředseda České meteorologické společnosti

Mgr. Michal Belda, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Mgr. Jan Karlický, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

CENIA je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Základní účel organizace je syntetický výzkum v oblasti ekologie a péče o životní prostředí a odborná podpora výkonu státní správy. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.

Webové stránky

Mgr. Miroslav Havránek

Mgr. Miroslav Havránek

Ředitel CENIA

Mgr. Jan Mertl

Výzkumný pracovník .

Ing. et Ing. Lucie Svobodová, Ph.D.

Výzkumný pracovník

RnDr. Tereza Kochová, Ph.D.

Výzkumný pracovník, Projektový manažer

Volodymyr Svirskyi

Výzkumný pracovník

Mgr. Klára Krasnická

Ing. Eva Horatiová

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze je předním vzdělávacím a výzkumným centrem v oblastech lesnictví, životního prostředí, agrárního sektoru, udržitelnosti přírodních zdrojů, managementu a informatiky, techniky a regionálního rozvoje. ČZU vede studenty k zodpovědnosti a respektu k životnímu prostředí v zájmu udržitelného života budoucích generací.

Webové stránky

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Profesor

Doc. DR. RNDr. Tomáš Ratinger MSc

Doc. DR. RNDr. Tomáš Ratinger MSc

Senior manažer pro výzkum a vývoj v Technologickém centru AV ČR

DATLAB

Datlab je česká firma specializující se na získávání, zpracování a analýzu dat. Primárně se soustředí na sektor veřejných zakázek. Díky unikátní symbióze technologického a ekonomického know-how mají jejich výstupy špičkovou kvalitu.
Přispívají ke zlepšení kvality veřejných investic. Skrze sesterský neziskový spolek Datlab Institut realizují veřejně prospěšné projekty a analýzy.

Webové stránky

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

Vede tým zaměřený na datové analýzy veřejných zakázek

EEIP, a.s.

Společnost EEIP, a.s., založená prof. Michalem Mejstříkem, se již od svého vzniku v roce 1991 orientovala na poradenství korporacím a vládám při řešení složitých problémů „na klíč“, což ji přináší dlouhodobou loajalitu klientů. EEIP soustavně spolupracuje s předními světovými konzultačními firmami a mezinárodními bankami. Její konzultanti působili vedle ČR již ve třech desítkách zemí. Během své činnosti od roku 1991 se EEIP podílela na více než 80 transakcích, přičemž souhrnné výnosy z těchto transakcí dosahují několik miliard EUR.

Webové stránky

PhDr. Dita Tesárková

PhDr. Dita Tesárková

Ředitelka a předsedkyně představenstva EEIP, a.s.

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

Vede tým zaměřený na datové analýzy veřejných zakázek

Idealab

Specialisté na komunikaci v B2B, architektuře, designu a lifestyle.

Webové stránky

PhDr. Radek Váňa Ph.D.

PhDr. Radek Váňa, Ph.D.

Zakladatel & Head Idealabu

Komora obnovitelných zdrojů, z.s.

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

Webové stránky 

Mgr. Aleš Kuták

Mgr. Aleš Kuták

Vedoucí sekce dotačních programů a vnějších vztahů

Martin Bursík

RNDr. Martin Bursík

Martin Mikeska

Martin Mikeska

Vedoucí sekce Média a komunikace

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC AV ČR), dále jen TC, vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou pracoviště Akademie věd ČR Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky
a společnost Technology management, s. r. o.
Technologické centrum je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace, realizuje mezinárodní technologický transfer a provádí orientovaný výzkum pro vědu a inovace .

Webové stránky

Ing. Michal Pazour, Ph.D.

Ing. Michal Pazour, Ph.D.

Vedoucí Oddělení strategických studií Technologického centra

Mgr. Ondřej Pokorný

Mgr. Ondřej Pokorný

Pracuje v oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR jako analytik a projektový manažer

Mgr. Kristýna Meislová

Mgr. Kristýna Meislová

V oddělení strategických studií pracuje jako analytik pro výzkum a vývoj

Mgr. Martin Faťun

Mgr. Martin Faťun

Působí v oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR jako analytik a projektový manažer

Vysoká škola ekonomická, Praha

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou s ekonomickým zaměřením v ČR. Skládá se ze šesti fakult, na kterých v současné době studuje více než 13 000 studentů.

Webové stránky

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

Ing. Zdeněk Vondra Ph.D.

Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

Manažer komunikace a marketingu

doc. Ing. Jaroslav Sixta Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Docent

Ing. Kristýna Vltavská Ph.D.

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.

Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

VÚKOZ je jednou z resortních organizací Ministerstva životního prostředí České republiky. Jejím účelem je výzkum všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkum biologické rozmanitosti a její ochrany, odborná podpora ochrany přírody a péče o krajinu a výzkum v oblasti okrasného zahradnictví.

Webové stránky

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Vedoucí oddělení Biologických rizik

Ing. Petra Ivanega

Ing. Petra Ivanega

Zástupce vedoucího Katedry multimédií VŠE

Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.

Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.

Místopředsedkyně výzkumné rady TA ČR, vědecký výzkumník VÚKOZ

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.) provádí pravidelná šetření názorů české veřejnosti v oblasti politických, ekonomických a dalších společenských témat. Provádí také terénní šetření a průzkumy ve spolupráci s dalšími odděleními Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a výzkumy pro externí instituce či subjekty (s výjimkou politických či politicky angažovaných subjektů).

Webové stránky

Mgr. et Mgr. Paulína Tabery

Mgr. et Mgr. Paulína Tabery

Vedoucí CVVM

PhDr. Jiří Vinopal Ph.D.

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Vědecký pracovník

Mgr. Matouš Pilnáček

Mgr. Matouš Pilnáček

Doktorand

Mgr. Radka Hanzlová

Mgr. Radka Hanzlová

Odborná pracovnice

Cambridge Econometrics Hungary Kft

Jako nezávislá organizace, která se specializuje na data, poskytuje důvěryhodné a robustní důkazy, které umožní zákazníkům činit rozhodnutí.

Jejich ekonomové spolupracují s organizacemi po celém světě a poskytují jim jasné vhledy do širokého spektra složitých výzev 21. století, kterým naše ekonomiky, společnosti a přírodní prostředí čelí.

Webové stránky

Dr. Dóra Fazekas

Dr. Dóra Fazekas

Generální ředitel nové základny CE ve střední a východní Evropě

Bence Kiss-Dobronyi MSc.

Bence Kiss-Dobronyi MSc.

Ekonom CE

Zsofia Komuves MA

Zsofia Komuves MA

Ekonom CE

Přejít nahoru