Výsledky

Dopady na ekonomiku

- Analýza Fit for 55
- Přínosy a slabiny dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí
- Analýza vybraných iniciativ Zelené dohody pro Evropu

Změna klimatu

- Studie vývoje klimatu v České republice

Zemědělství

- Posouzení vlivu zemědělských dotací na rozmanitost pěstovaných plodin
- Možnosti zavedení jiných ekonomických nástrojů pro adaptaci, ochranu přírody a krajiny a biodiverzity

Sledování trendů

- Sledování důležitých změn ve vztahu k budoucímu vývoji životního prostředí v České republice
- Variantní scénáře vývoje životního prostředí do roku 2050

Přejít nahoru