Hodnocení politik

  • retrospektivní (ex post) evaluace politik
  • ekonomická a právní analýza fungování finančních, podpůrných a dobrovolných nástrojů
  • vyhodnocování finančních nástrojů podpory obnovitelných zdrojů energie, čisté dopravy a udržitelného zemědělství
  • vyhodnocování opatření pro podporu biodiverzity, adaptačních opatření a programů ochrany přírody a krajiny
  • analýza dobrovolnictví ve firmách

Členové týmu

JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D.

Výzkumný pracovník
e-mail: vojtech.maca@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 478
Témata: Právo a ekonomie v oblasti životního prostředí (kvantifikace externalit, ekonomické nástroje, netržní metody oceňování)
Publikační činnost: Publikace – vlastní seznam | OrcidScopusResearcherId

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Výzkumný pracovník, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie a sociologie
e-mail: milan.scasny@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 477
Témata: spotřební chování a poptávka domácností; oceňování netržních statků, zejména zdravotních rizik; hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace; kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů
Publikační činnost: OrcidScopusResearcherId, další publikace na ResearchGate a EconPapers
Výuka: Environmental Economics (Institute of Economic Studies, FSV CUNI, master program)

Ing. Vladimír Kubeček

Ing. Vladimír Kubeček

Výzkumný pracovník
e-mail: vladimir.kubecek@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 477
Témata: energetická ekonomie, energetická statistika, energetické politiky

Matěj Opatrný MSc.

Matěj Opatrný MSc., Ph.D.

Výzkumný pracovník
e-mail:  matej.opatrny@czp.cuni.cz
tel: +420 728 154 022
Témata: Hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace, kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů, hodnocení agro-environmentálních opatření
Publikační činnost: ORCID, RePEc, Scopus Author ID, ResearcherId

prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.

Profesor, vedoucí katedry financí, ředitel postgraduálního studia
e-mail: kocenda@fsv.cuni.cz
tel.: +420  222 112 321
Témata: Aplikovaná ekonomie a ekonometrie, mezinárodní finance, tranzitivní ekonomiky, evropská integrace, výkonnost a správa podniků, nelineární procedury
Publikační činnost: RePEc citation profile, Google Scholar citation count, Scopus
Výuka: Institute of Economic Studies, Department of Econometrics

prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

Profesor, vedoucí katedry mikroekonomie
e-mail: karel-janda@seznam.cz
tel.: +420  222 112 316
Témata: Mikroekonomie bankovnictví, ekonomie přírodních zdrojů
Publikační činnost:  Publikace
Výuka: Katedra mikroekonomie a matematických metod

prof. JUDr. Milan Damohorský DrSc.

prof. JUDr. Milan Damohorský , DrSc.

Vedoucí Katedry práva životního prostředí
e-mail: damohors@prf.cuni.cz
tel.:  +420 221 005 111, +420 221 005 370
Témata:  právo životního prostředí; stavební, zemědělské, pozemkové, horní a energetické právo
Publikační činnost:  Publikace
Výuka: Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí

JUDr. Michal Sobotka Ph.D.

JUDr. Michal Sobotka , Ph.D.

e-mail: sobotka@prf.cuni.cz
tel.: +420 221 005 382
Témata:Právo životního prostředí, průřezové nástroje ochrany ž.p., právní úprava odpadového hospodářství, právní úprava ochrany vod
Publikační činnost: Publikace
Výuka:  Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Děkan Fakulty informatiky a statistiky
email: fischerj@vse.cz
tel: 224 095 401
Témata: sociálně-hospodářská statistika a národní účetnictví, zejména problematika statistického zachycení sociálních, ekonomických a environmentálních jevů a procesů
Publikační činnost: Publons
Výuka:  Fakulta informatiky a statistiky, katedra ekonomické statistiky

Jakub Krafka

Projektový manažer a architekt řešení, DATLAB

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

Vede tým zaměřený na datové analýzy veřejných zakázek. Spoluautor hodnocení zadavatelů zIndex.cz, nástroje na průzkum trhu tenderman.cz.
e-mail:  jskuhrovec@gmail.com
tel.: +420  222 112 316
Témata: veřejné zakázky, virtuální ekonomiky, monetární teorie, robustní statistika

Štěpán Chalupa

Předseda komory obnovitelných zdrojů energie
email: stepan.chalupa@komoraoze.cz
tel: +420 603 420 387

Mgr. Aleš Kuták

Expert pro dotační programy a vnější vztahy, komora OZE
Témata: snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí

Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.

Členka předsednictva TA ČR, výzkumný pracovník ústavu Silva Taroucy
e-mail: vavrova@tacr.cz
tel.: +420 777 456 724
Témata: Fytoenergie, potenciál a ekonomika biomasy
Publikační činnost:  Scopus

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Vedoucí oddělení biologických rizik ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy
e-mail:  romportl@vukoz.cz
tel.: +420 296 528 242
Témata: GIS, krajinná ekologie, klasifikace krajiny, typologie krajiny, modelování rozšíření druhů
Publikační činnost: Scopus

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Profesor, Česká zemědělská univerzita v Praze
e-mail: cechura@pef.czu.cz
tel.: +420  224 382 052
Témata: analýza produktivity a efektivity, hodnocení SZP a teoretické a empirické modelování fungování zemědělsko-potravinářského trhu a tržní síly v zemědělsko-potravinářských řetězcích
Publikační činnost: Scopus

Doc. DR. RNDr. Tomáš Ratinger MSc

Doc. DR. RNDr. Tomáš Ratinger MSc.

Vedoucí vědecký pracovník oddělení strategických studií pro výzkum a inovace, Technologické centrum AV ČR
e-mail: retinger@ftz.czu.cz
tel.: +420 224 382 503
Témata: kvantitativní ekonomické metody (ekonometrické a programovací modely)
Publikační činnost: Scopus

Přejít nahoru