Chování a spotřeba

  • behaviorální a experimentální výzkum chování spotřebitelů
  • analýza faktorů životního stylu a změny ke spotřebě s nižším environmentálním dopadem nebo s využitím eko-designu (tzv. environmentálně-signifikantní chování)
  • analýzy spotřeby a poptávek po komoditách s (ne)příznivým dopadem na životní prostředí (energie, doprava, potraviny, pitná voda, obaly a odpady)
  • volba nákupu alternativních a nízko-emisních technologií (elektrické auto, zateplení), úsporné chování v domácnostech, dopravní chování, spotřeba jídla a udržitelné/zdravější diety
  • analýza preferencí spotřebitelů a faktorů jejich volby včetně analýzy ochoty platit za výrobky, které nejsou ještě na trhu (“niche” market)

Členové týmu

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Výzkumný pracovník, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie a sociologie
e-mail: milan.scasny@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 477
Témata: spotřební chování a poptávka domácností; oceňování netržních statků, zejména zdravotních rizik; hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace; kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů
Publikační činnost: Orcid – Scopus – ResearcherId, další publikace na ResearchGate a EconPapers
Výuka: Environmental Economics (Institute of Economic Studies, FSV CUNI, master program)

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Výzkumný pracovník SEEPIA a Univerzity Karlovy, Centrum pro otázky životního prostředí
e-mail: iva.zverinova@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 479
Témata: přijatelnost politik, environmentálně signifikantní chování, mimotržní oceňování, vnímání environmentálních a zdravotních rizik
Publikační činnost: OrcidScopusResearcherId
Další publikace ke stažení na Researchgate
Výuka: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Environmentální sociologie

Prof. Anna Alberini PhD.

Prof. Anna Alberini, Ph.D.

Profesor na katedře ekonomiky zemědělství a zdrojů, University of Maryland
e-mail: aalberin@umd.edu
tel.: +420 301 405-1267
Témata: poptávka po energii v domácnostech, rozhodnutí o energetické účinnosti a důsledky takových rozhodnutí, politiky zaměřené na utváření poptávky po energii v domácnostech a na spotřebu paliva a rozhodnutí o řízení
Publikační činnost: Scopus

JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D.

Výzkumný pracovník
e-mail:  vojtech.maca@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 478
Témata: Právo a ekonomie v oblasti životního prostředí (kvantifikace externalit, ekonomické nástroje, netržní metody oceňování)
Publikační činnost: Publikace – vlastní seznam | OrcidScopusResearcherId

Prof. UW Mikolaj Czajkowski Dr. hab.

Docent na katedře mikroekonomie Fakulty ekonomických věd Varšavské univerzitye-mail:  miq@wne.uw.edu.pl
tel.: (+48) 22 55 49 174
Témata: modelování spotřebitelských preferencí a netržní metody oceňování
Publikační činnost: Scopus

Přejít nahoru