Zemědělství

Posouzení vlivu zemědělských dotací na rozmanitost pěstovaných plodin

Výzkumníci SEEPIA hodnotili vliv zemědělských dotací na zemědělskou biodiverzitu, tj. rozmanitost způsobů využití zemědělské půdy a na ní pěstovaných plodin.

Možnosti zavedení jiných ekonomických nástrojů pro adaptaci, ochranu přírody a krajiny a biodiverzity

Respondenti z řad českých zemědělců v anketě preferovali smlouvy založené na praxi, tj. platbu na hektar při dodržení určitých postupů, a naopak u smluv založených na výsledcích preferovali status quo (tedy žádné smlouvy) v porovnání se smlouvou založenou na výsledku.

Přejít nahoru