Dopady na ekonomiku

Analýza Fit for 55. Hodnocení dopadů na ČR

Cílem studie je pomocí makroekonomických a techno-ekonomických modelů vyhodnotit dopady unijního balíčku Fit for 55 na ČR.

Přínosy a slabiny dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí

Přehled dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí v ČR společně s představením jejich možných přínosů a možných kritik či slabin přináší zpráva vypracovaná výzkumníky z České informační agentury životního prostředí (CENIA).

Analýza vybraných iniciativ Zelené dohody pro Evropu

V nové studii, kterou zpracovali výzkumníci z České informační agentury životního prostředí (CENIA), jsou představeny vybrané balíčky Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). Zpráva se zaměřuje především na balíček Fit for 55 a další schválené iniciativy balíčků „Farm to fork” (Od zemědělce ke spotřebiteli), Circular Economy (Akční plán pro oběhové hospodářství) a Zero pollution (Evropská průmyslová strategie).

Přejít nahoru