Dopady na ekonomiku

Analýza Fit for 55. Hodnocení dopadů na ČR

Cílem studie je pomocí makroekonomických a techno-ekonomických modelů vyhodnotit dopady unijního balíčku Fit for 55 na ČR.

Přínosy a slabiny dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí

Přehled dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí v ČR společně s představením jejich možných přínosů a možných kritik či slabin přináší zpráva vypracovaná výzkumníky z České informační agentury životního prostředí (CENIA).

Přejít nahoru