Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik

Jsme výzkumné centrum, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro společensko-ekonomický výzkum v oblasti životního prostředí.

Novinky

Novinky

Analýza vybraných iniciativ Zelené dohody pro Evropu

V nové studii, kterou zpracovali výzkumníci z České informační agentury životního prostředí (CENIA), jsou představeny vybrané balíčky Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). Zpráva se zaměřuje především na balíček Fit for 55 a další schválené iniciativy balíčků „Farm to fork” (Od zemědělce ke spotřebiteli), Circular Economy (Akční plán pro

Více »
Novinky

Modelování dekarbonizace české ekonomiky: Scénáře pro NKEP a jak dále?

Výsledky modelování scénářů, které bylo provedeno v rámci projektu SEEPIA jako odborný podklad pro přípravu aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti klimatu a energetiky ČR (NKEP). Přednášející: Lukáš Rečka, Vojtěch Máca, Milan Ščasný – SEEPIA Moderuje: Milan Ščasný Datum: 8. ledna 2024, 15:15-17:45 Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město Centrum socio-ekonomického výzkumu

Více »
Novinky

Na konferenci Rok změny 2023 vystoupí výzkumnice Iva Zvěřinová

V ústřední diskusi na konferenci, která je věnována tématu Cost of Inaction (Náklady nečinnosti) v udržitelnosti, bude hovořit výzkumnice týmu SEEPIA Iva Zvěřinová z Centra pro otázky životního prostředí UK. Diskuse se zúčastní i další významné osobnosti a experti, jako např. poradce ministra životního prostředí a poradce prezidenta ČR Ladislav Miko, tajemník Výboru a

Více »

Dopady na ekonomiku, energetiku a dopravu

Hodnocení politik

Scénáře a trendy

Veřejné mínění

Chování a spotřeba

Zdraví

Zelená dohoda pro Evropu

Partneři projektu

Přejít nahoru