Scénáře a trendy

  • Rozvíjíme metody foresightu s cílem identifikovat nové společenské, technologické a environmentální trendy, které v ČR dosud nebyly systematicky a soustavně sledovány
  • budou zpracovávany dlohodobé scénáře vývoje, které přispějí k pochopení transformačních procesů, jejíž dopady budeme analyzovat

Členové týmu

Mgr. Ondřej Pokorný

Mgr. Ondřej Pokorný

Analytik a projektový manažer v oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR
e-mail: pokorny@tc.cz
tel.: +420  234 006 149
Témata: rozvoj využití metod foresightu pro strategické rozhodování a metod pro identifikaci nových společenských a technologických trendů
Publikační činnost: Scopus

doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Katedra Fyziky Atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
e-mail: Tomas.Halenka@mff.cuni.cz
tel.: +420 951 552 514
Publikační činnost: Scopus
Výuka:MFF UK

Mgr. Vědunka Kopečná

Mgr. Vědunka Kopečná, Ph.D.

Výzkumný pracovník
e-mail: vedunka.kopecna@czp.cuni.cz
tel: +420 728 154 022
Témata: energetická a environmentální ekonomie,  energetické modelování 
Publikační činnost: ORCID – Scopus ResearcherId
Výuka: Environmental Economics  (TA, IES FSV UK)

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Výzkumný pracovník, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie a sociologie
e-mail: milan.scasny@czp.cuni.cz
tel.: +420 220 199 477
Témata: spotřební chování a poptávka domácností; oceňování netržních statků, zejména zdravotních rizik; hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace; kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů
Publikační činnost: Orcid – Scopus – ResearcherId, další publikace na ResearchGate a EconPapers
Výuka: Environmental Economics (Institute of Economic Studies, FSV CUNI, master program)

Přejít nahoru