Studie vývoje klimatu v České republice

Ve střední Evropě můžeme v souvislosti s klimatickou změnou očekávat pokles letních srážek a mírný nárůst zimních srážek, nárůst teploty vzduchu v létě a na podzim vyšší než v zimě a na jaře. Projekce konce 21. století také naznačují vyšší pravděpodobnost suchých letních období, vyšší úhrny srážek v chladné polovině roku a extrémně vysoké teploty v létě.

Výzkumníci v rámci projektu SEEPIA realizovali studii, ve které porovnali vývoj změny klimatu v České republice na základě výsledků dvou generací klimatických modelů (CMIP5 a CMIP6) a zaměřili se na hodnocení nejistot těchto modelů. Ve studii sledovali předpokládaný vývoj teplot a srážek, konkrétně vývoj měsíčních průměrných denních teplot a meziročních změn průměrné měsíční minimální, průměrné a maximální denní teploty vzduchu a měsíčního průměru srážek. Výsledky ukazují, že je při tvorbě scénářů změny klimatu pro region střední Evropy třeba věnovat pozornost nejistotě představované rozdíly mezi modely a nejistotě scénářů, ale také vlivu vnitřní proměnlivosti klimatu.

Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise. Celý článek zde.

Holtanová E, Belda M and Halenka T (2022) Projected changes in mean annual cycle of temperature and precipitation over the Czech Republic: Comparison of CMIP5 and CMIP6. Front. Earth Sci. 10:1018661. doi: 10.3389/feart.2022.1018661

Přejít nahoru