Studie vývoje klimatu v České republice

Publikovali jsme studii, ve které jsme porovnali vývoj změny klimatu v České republice na základě výsledků dvou generací klimatických modelů (CMIP5 a CMIP6) a zaměřili se na hodnocení nejistot těchto modelů.

Ve studii výzkumníci sledovali předpokládaný vývoj teplot a srážek, konkrétně vývoj měsíčních průměrných denních teplot a meziročních změn průměrné měsíční minimální, průměrné a maximální denní teploty vzduchu a měsíčního průměru srážek.

Výsledky ukazují, že ve střední Evropě můžeme v souvislosti s klimatickou změnou očekávat pokles letních srážek a mírný nárůst zimních srážek, nárůst teploty vzduchu v létě a na podzim vyšší než v zimě a na jaře. Projekce konce 21. století také naznačují vyšší pravděpodobnost suchých letních období, vyšší úhrny srážek v chladné polovině roku a extrémně vysoké teploty v létě.

Výsledky dále ukazují, že je při tvorbě scénářů změny klimatu pro region střední Evropy třeba věnovat pozornost nejistotě představované rozdíly mezi modely a nejistotě scénářů, ale také vlivu vnitřní proměnlivosti klimatu.

Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise. Celý článek v anglickém jazyce zde.

 

Text: Milan Ščasný, Iva Zvěřinová, Zuzana Rajchlová

Přejít nahoru