Přínosy a slabiny dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí

Přehled dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí v ČR společně s představením jejich možných přínosů a možných kritik či slabin přináší zpráva vypracovaná výzkumníky z České informační agentury životního prostředí (CENIA). 

Ve zprávě je definováno, co jsou dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, a jsou zde popsány dobrovolné nástroje podporované Ministerstvem životního prostředí: Místní Agenda 21 (MA21), Ekoznačení (ecolabelling), Environmentální prohlášení o produktu (EPD), EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Výstup projektu bude využit jako jeden z podkladů pro přípravu metodiky pro hodnocení přínosů projektů v oblasti dobrovolných nástrojů. 

Kvantitativní zhodnocení přínosu dobrovolných nástrojů je k dispozici zde.

Text: Zuzana Rajchlová

Přejít nahoru