Přínosy a slabiny dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí

Přehled dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí v ČR společně s představením jejich možných přínosů a možných kritik či slabin přináší zpráva vypracovaná výzkumníky z České informační agentury životního prostředí (CENIA).

Ve zprávě je definováno, co jsou dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, a jsou zde popsány dobrovolné nástroje podporované Ministerstvem životního prostředí.

Kvantitativní zhodnocení přínosu dobrovolných nástrojů je k dispozici zde.

Text: Zuzana Rajchlová

Přejít nahoru