Novinky

Novinky

Iva Zvěřinová bude přednášet na konferenci EAERE 2024

Na 29. výroční konferenci Evropské asociace environmentálních ekonomů (EAERE) pořádané v Lovani vystoupí jako zvaná přednášející vědkyně z Centra pro otázky životního prostředí Iva Zvěřinová. Výsledky výzkumu přednese v příspěvku v rámci sekce  s názvem: Just transition: challenges of occupational and sectorial reallocation. Více o konferenci a tématu naleznete zde.

Více »
Novinky

Analýza vybraných iniciativ Zelené dohody pro Evropu

V nové studii, kterou zpracovali výzkumníci z České informační agentury životního prostředí (CENIA), jsou představeny vybrané balíčky Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). Zpráva se zaměřuje především na balíček Fit for 55 a další schválené iniciativy balíčků „Farm to fork” (Od zemědělce ke spotřebiteli), Circular Economy (Akční plán pro

Více »
Novinky

Modelování dekarbonizace české ekonomiky: Scénáře pro NKEP a jak dále?

Výsledky modelování scénářů, které bylo provedeno v rámci projektu SEEPIA jako odborný podklad pro přípravu aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti klimatu a energetiky ČR (NKEP). Přednášející: Lukáš Rečka, Vojtěch Máca, Milan Ščasný – SEEPIA Moderuje: Milan Ščasný Datum: 8. ledna 2024, 15:15-17:45 Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město Centrum socio-ekonomického výzkumu

Více »
Novinky

Na konferenci Rok změny 2023 vystoupí výzkumnice Iva Zvěřinová

V ústřední diskusi na konferenci, která je věnována tématu Cost of Inaction (Náklady nečinnosti) v udržitelnosti, bude hovořit výzkumnice týmu SEEPIA Iva Zvěřinová z Centra pro otázky životního prostředí UK. Diskuse se zúčastní i další významné osobnosti a experti, jako např. poradce ministra životního prostředí a poradce prezidenta ČR Ladislav Miko, tajemník Výboru a

Více »
Novinky

Variantní scénáře vývoje životního prostředí do roku 2050

Vědci týmu SEEPIA vytvořili studii, jejímž cílem bylo definovat variantní scénáře vývoje životního prostředí v České republice do roku 2050, a to na základě identifikace globálních megatrendů a jejich klíčových hybných sil, jejichž dopady mají významný potenciál v budoucnosti ovlivňovat současné environmentální a socioekonomické procesy, které mají přímý vliv na vývoj

Více »
Novinky

Možnosti zavedení jiných ekonomických nástrojů pro adaptaci, ochranu přírody, krajiny a biodiverzity

Výzkumníci týmu SEEPIA vypracovali studii, ve které jsou shrnuty výsledky výzkumu zabývajícího se preferencemi zemědělců pro agroenvironmentální smlouvy zvyšující biodiverzitu na obdělávané orné půdě. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi zemědělci v Německu, Nizozemsku, Polsku a České republice a celkem se ho zúčastnilo 1 835 respondentů. Z České republiky vyplnilo dotazník

Více »
Novinky

Přínosy a slabiny dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí

Přehled dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí v ČR společně s představením jejich možných přínosů a možných kritik či slabin přináší zpráva vypracovaná výzkumníky z České informační agentury životního prostředí (CENIA). Ve zprávě je definováno, co jsou dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, a jsou zde popsány dobrovolné nástroje podporované Ministerstvem životního prostředí.

Více »
Novinky

Doc. Tomáš Halenka vystoupil v České televizi a hovořil o extrémech počasí ve světě a v České republice

Světová meteorologická organizace (WMO) zveřejnila výhled vývoje světového klimatu na příštích pět let. Podle zprávy je pravděpodobné, že roční průměrná globální teplota bude mezi lety 2023 a 2027 o více než 1,5 °C vyšší než od počátku průmyslové revoluce (1850-1900). Existuje 98% pravděpodobnost, že alespoň jeden z příštích pěti let

Více »
Novinky

Petra Kadlecová představila projekt SEEPIA na 13. ročníku konference CASEE

Členka řešitelského týmu SEEPIA z České informační agentury životního prostředí (CENIA) Petra Kadlecová v červnu prezentovala projekt SEEPIA a jeho výstupy na 13. ročníku konference CASEE, která se konala na Moldavské technické univerzitě v Kišiněvu od 28. do 30. června 2023. Konference byla výroční konferencí organizace CASEE – Central and

Více »
Novinky

Na mezinárodním finančním fóru prezentoval Volodymyr Svirskyi výsledky výzkumu zaměřeného na environmentálně škodlivé dotace

Volodymyr Svirskyi z České informační agentury životního prostředí (CENIA) představil na Mezinárodním finančním fóru výsledky výzkumu prováděného v rámci projektu SEEPIA zaměřující se na environmentálně škodlivé dotace. Mezinárodní finanční fórum (2nd International Financial Forum: Climate Change, Financial Markets and Systemic Risks: What expectations for the next decades?) se konalo 26.-28.6

Více »
Novinky

Na panelové diskusi v Kampusu Hybernská vystoupí výzkumnice Iva Zvěřinová

Srdečně vás zveme na panelovou diskusi, jejímž hlavním tématem bude vztah mezi změnou klimatu a genderovou nerovností. Jedním ze dvou řečníků bude výzkumnice týmu SEEPIA Iva Zvěřinová. Panelová diskuse s názvem „Is the climate crisis gender neutral?“ se koná v Kampusu Hybernská v úterý 18. dubna 2023 od 17:00. Diskutována

Více »
Novinky

Sledování důležitých změn ve vztahu k budoucímu vývoji životního prostředí v České republice

V rámci projektu SEEPIA vznikly dvě studie týkající se sledování důležitých změn a budoucího vývoje životního prostředí v České republice. Cílem první studie bylo identifikovat globální megatrendy (GMT) a jejich hybné síly, tj. faktory, které je ovlivňují, a dále popsat očekávaný vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Jsou zde představeny vazby a

Více »
Novinky

Jaký je vliv politik zaměřených na snížení emisí z dopravy na prodej automobilů s různými druhy paliv v Německu?

Vliv tří hlavních politik zaměřených na snížení emisí z dopravy z osobních automobilů (zákaz nafty, slevy na elektromobily a dotace na budování dobíjecích stanic) na prodeje dieselových automobilů, plug-in hybridů a elektromobilů v Německu. Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik ve spolupráci s UK IES a UK COŽP Vás srdečně zve

Více »
Novinky

Studie vývoje klimatu v České republice

Publikovali jsme studii, ve které jsme porovnali vývoj změny klimatu v České republice na základě výsledků dvou generací klimatických modelů (CMIP5 a CMIP6) a zaměřili se na hodnocení nejistot těchto modelů. Ve studii výzkumníci sledovali předpokládaný vývoj teplot a srážek, konkrétně vývoj měsíčních průměrných denních teplot a meziročních změn průměrné měsíční

Více »
Novinky

Na konferenci „Udržitelnost v nestabilním světě“ vystoupí náš výzkumník Milan Ščasný

Srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci  „Udržitelnost v nestabilním světě“, kde vystoupí náš výzkumník Milan Ščasný.  Na konferenci „Udržitelnost v nestabilním světě“, která se koná již ve středu 16.11. na Univerzitě Karlově, si budete moci poslechnout přední evropské odborníky z oblasti vědy a veřejného i politického života. Hlavními tématy konference s

Více »
Novinky

Publikovali jsme klíčovou studii o dopadech Fit for 55 na ČR

Po několikaměsíční práci jsme publikovali klíčovou studii o dopadech Fit for 55 na Českou republiku. Cílem studie je pomocí makroekonomických a techno-ekonomických modelů vyhodnotit dopady unijního balíčku Fit for 55 na ČR a poskytnout tím expertní vstup do diskuse o nastavení domácích politik, které budou nejen plnit cíle balíčku, ale

Více »
Novinky

Panelová diskuse Dopady klimatické změny na zdraví obyvatel ČR

Srdečně vás zveme na panelovou diskuzi Dopady klimatické změny na zdraví obyvatel ČR: souvislosti, důsledky a možná řešení, kde vystoupí naše výzkumnice Iva Zvěřinová. Tisková konference společně s panelovou diskuzí se uskuteční 27. října od 10 hodin v Kampusu Hybernská, a to při příležitosti vydání publikace Lancet Countdown. Akce je

Více »
Novinky

SEEPIA a COŽP UK na Veletrhu vědy 2022

Chcete si vyzkoušet výzkum na vlastní kůži?  Přijďte 2.–4. června 2022 do PVA EXPO Praha, na stánek číslo 55 Vstup je zdarma. Poznáte kohoutkovou od balené vody? Za účast ve výzkumu Vás odměníme výbornou domácí limonádou. Přijďte se podívat na výsledky modelování vývoje energetiky, dopravy a ekonomiky Jak by Češi

Více »
Novinky

Studie KPMG nemá dobrou munici pro zemědělce

Studie KPMG nemá dobrou munici pro zemědělce Studie KPMG k nové společné zemědělské politice nezohledňuje řadu dalších dotací, které zemědělské podniky získávají. Navíc se nezabývá možnou reakcí zemědělských podniků na změnu v nastavení dotací. Nemůže proto uzavírat, že výsledkem je nižší produkce celého zemědělského sektoru. Vzhledem k nastavení nové společné zemědělské

Více »
Přejít nahoru